چهارمین نمایشگاه بین المللی عکس پلودیف ۲۰۱۷

اطلاعات نمایشگاه:

چهارمین نمایشگاه بین المللی عکس پلودیف ۲۰۱۷

محل برگزاری: پلودیف

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۹

تصاویر نمایشگاه