نمایشگاه عکس همبستگی ایران و عمان . گالری ایده پارسی

اطلاعات نمایشگاه:

نمایشگاه گروهی عکس همبستگی ایران و عمان

نمایشگاه عکس همبستگی ایران و عمان . گالری ایده پارسی

محل برگزاری: گالری ایده پارسی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

تصاویر نمایشگاه