نمایشگاه انفرادی سیران . نگارخانه آتشزاد

اطلاعات نمایشگاه:

نمایشگاه انفرادی عکس شورش مباشری – گالری آتشزاد – تهران

نمایشگاه انفرادی سیران . نگارخانه آتشزاد

محل برگزاری: نگارخانه آتشزاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷