محسن عزیزی دانالو

سوابق هنری
  • نمایشگاه گروهی عکس مقدم/ نگارخانه شیخ هادی/ دی ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی عکس /خانه از جنس هنر/ موزه مقدم/ آذر ۱۳۹۸
متولد ۱۳۷۱
مدرک تحصیلی
عنوان دوره عکاسی مقدماتی
اینستاگرام photographer_azizi@