متین سیف الهی

سوابق هنری
  • حضور در هشتمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت ۱۳۹۵ (بخش تلفن همراه)
  • حضور در نهمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت ۱۳۹۶(بخش آزاد)
  • حضور در نهمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت ۱۳۹۶(بخش تلفن همراه)
  • پذیرش و چاپ ۸ اثر در چهارمین کتاب گرافیک سال انتشارات بابان
  • پذیرش و چاپ ۱۰ اثر در پنجمین کتاب گرافیک سال انتشارات بابان
  • نمایشگاه گروهی عکس رامان. هنرجویان عکاسی شورش مباشری. گالری شروه.آدر ماه ۱۳۹۷
متولد ۱۳۶۶/ تهران
مدرک تحصیلی کارشناسی / طراحی صفحات وب
عنوان دوره عکاسی مقدماتی
اینستاگرام matin_seifolahi@