فریماه نعمتیان

سوابق هنری

نمایشگاه گروهی عکس مقدم/ نگارخانه شیخ هادی/ دی ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی عکس /خانه از جنس هنر/ موزه مقدم/ آذر ۱۳۹۸ ( انتخاب عکس به عنوان پوستر نمایشگاه )

دارای مدرک کلاس آموزش عکاسی مقدماتی
دارای مدرک شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
متولد ۱۳۸۲
مدرک تحصیلی دیپلم
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام farimahnematiann@