سودابه دیناروند

سوابق هنری
  • نمایشگاه گروهی عکس مقدم/ نگارخانه شیخ هادی/ دی ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی عکس /خانه از جنس هنر/ موزه مقدم/ آذر ۱۳۹۸
متولد
مدرک تحصیلی کارشناسی گرافیک
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام