بهار سلیمیان

سوابق هنری
  • نمایشگاه گروهی عکس رامان. هنرجویان عکاسی شورش مباشری. گالری شروه.آذر ماه ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی عکس مقدم/ نگارخانه شیخ هادی/ دی ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی عکس /خانه از جنس هنر/ موزه مقدم/ آذر ۱۳۹۸
متولد
مدرک تحصیلی
عنوان دوره شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام bahar_salimi_yan@