امیر محمد مساح

سوابق هنری :
نمایشگاه گروهی عکس تیشک / نگارخانه شفق / تهران / ۱۴۰۱
متولد ۱۳۸۸
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی ، لایت روم
اینستاگرام massah2010@