امیر محمد مساح

متولد ۱۳۸۸
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام massah2010@