آیلار احمدی

سوابق هنری

عکاس تخصصی تاتر

 

نمایشگاه گروهی عکس رامان. هنرجویان عکاسی شورش مباشری. گالری شروه.آذر ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی عکس مقدم/ نگارخانه شیخ هادی/ دی ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی عکس /خانه از جنس هنر/ موزه مقدم/ آذر ۱۳۹۸

متولد ۱۳۷۶
مدرک تحصیلی مهندسی صنایع غذایی
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام aylar_ay_lari@