ثبت نام در کلاس ها و ورک شاپ

کلاس ها
  • کلاس ها
  • سفرهای عکاسی
  • ورکشاپ ها

آموزش شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی . ایرانیان خارج از کشور خصوصی . آنلاین

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : دو جلسه دو ساعته در هفته یا یک جلسه سه ساعته در هفته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو عکس پوستر: شورش مباشری  

آموزش شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی خصوصی . آنلاین

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : شش جلسه سه ساعته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو گواهی معتبر پس از پایان دوره، در صورت قبولی در آزمون با تایید مدرس دوره ارائه میشود عکس پوستر: شورش مباشری

آموزش شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی خصوصی . حضوری

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: بلوار فرحزادی نبش کوچه بهاران سوم مجتمع پزشکی ارغوان طبقه سوم واحد شماره شش دفتر سایت عکاسی شورش مباشری مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : شش جلسه سه ساعته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو گواهی معتبر پس از پایان دوره، در صورت قبولی در آزمون با تایید مدرس دوره ارائه میشود کارگاه عملی: دارد عکس پوستر: شورش مباشری

آموزش عکاسی صنعتی حضوری . خصوصی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: بلوار فرحزادی نبش کوچه بهاران سوم مجتمع پزشکی ارغوان طبقه سوم واحد شماره شش دفتر سایت عکاسی شورش مباشری مدت کلاس : ۱۵ ساعت تعداد جلسات : پنج جلسه سه ساعته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو گواهی معتبر پس از پایان دوره، ارائه میشود دوره بصورت کارگاه عملی برگزار میشود پیش نیاز: کلاس شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی چنانچه هنرجو دوره ذکر شده را طی نکرده باشد، آموخته های قبلی بررسی میشود، در صورتیکه شرایط مهیا باشد، میتواند در دوره آموزشی عکاسی صنعتی شرکت نماید، در غیر اینصورت بهتر است، در دوره شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی شرکت نماید عکس پوستر: شورش مباشری

آموزش عکاسی مقدماتی . ایرانیان خارج از کشور خصوصی . آنلاین

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : دو جلسه دو ساعته در هفته یا یک جلسه سه ساعته در هفته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو عکس پوستر: شورش مباشری  

آموزش عکاسی مقدماتی حضوری . خصوصی

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: بلوار فرحزادی نبش کوچه بهاران سوم مجتمع پزشکی ارغوان طبقه سوم واحد شماره شش دفتر سایت عکاسی شورش مباشری مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : شش جلسه سه ساعته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو گواهی معتبر پس از پایان دوره، در صورت قبولی در آزمون با تایید مدرس دوره ارائه میشود کارگاه عملی: دارد عکس پوستر: شورش مباشری

آموزش عکاسی مقدماتی خصوصی . آنلاین

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۸ ساعت تعداد جلسات : دو جلسه دو ساعته در هفته یا یک جلسه سه ساعته در هفته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو گواهی معتبر پس از پایان دوره، در صورت قبولی در آزمون با تایید مدرس دوره ارائه میشود عکس پوستر: شورش مباشری  

آموزش ویرایش عکس با نرم افزار لایت روم خصوصی . آنلاین

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۴ ساعت تعداد جلسات : دو جلسه دو ساعته در هفته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۱ هنرجو

آموزش ویرایش عکس با نرم افزار لایت روم نیمه خصوصی . آنلاین

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ شروع کلاس: ماه جاری مکان: آنلاین مدت کلاس : ۱۴ ساعت تعداد جلسات : دو جلسه دو ساعته در هفته روزهای برگزاری دوره : با هنرجو هماهنگ میشود ظرفیت کلاس : ۴ هنرجو

حامیان و همکاران